Skip Navigation
Niepylak apollo , motyl dzienny

Niepylak apollo - Parnassius apollo, motyl dzienny

Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak Apollo - Parnassius apollo to największy motyl dzienny występujący w Polsce.
Podobnie jak inne motyle , Niepylak apollo jest owadem.
Rozpiętość jego skrzydeł wynosi około 9 cm.
Niepylak apollo jest pięknym kolorowym motylem.
Na przednim skrzydle posiada 5 czarnych plam , na tylnym skrzydle 2 czerwone w czarnej obwódce.
Jest przystosowany do życia w skałach wapiennych.
Jego poczwarka posiada białą barwę i jest trudna do znalezienia na skale wapiennej.
Niepylak apollo nie posiada łusek , jak inne motyle. Stąd jego nazwa niepylak.
Motyl ten lata wolno , szybuje. Gdy lata słychać szum powietrza.
Lubi słońce. Żyje na południowych stokach Pienin.
Spotkać go można połowy czerwca do połowy sierpnia.
Największy wysyp tych motyli następuje w lipcu.
Zależy też od warunków pogodowych.
Jeśli są deszcze to Niepylaki apollo mokną - jest ich mniej.
Motyle te lubią słońce.
Samica składa jaja na rozchodniku wielkim , który jest rośliną żywicielską Niepylaka apollo.
Gąsienica zimuje w osłonie jajowej – nie szkodzą jej mrozy.
Na przełomie lutego i marca z jaj wylęgają się gąsienice.
Rozpoczynając żerowanie gąsienica ma 3 mm długości.
Przechodzą 4 wylinki a po piątej formuje się poczwarka.
Na końcu gąsienica ma około 5 cm. W uformowanej poczwarce widać wyraźnie głowę.
Poczwarka Niepylaka apollo ma około 3 cm i jest biała dostosowana do skał wapiennych.
Stadium poczwarki trwa około 5 tygodni.
Dorosłe motyle pojawiają się w połowie czerwca. Na początku samce , kilka dni później samice.
Samce są mniejsze i jaśniejsze od samic. Po kopulacji samica składa jaja na rozchodniku wielkim.
Dorosły motyl Niepylaka apollo żyje 2 tygodnie.
Środowiskiem naturalnym dla niego są piargi skalne od południowej strony.
Problemem jest wybredność motyla , który w fazie gąsienicy żeruje tylko na rozchodniku wielkim.
Starsze , większe gąsienice Niepylaka apollo żerują na innym rozchodniku.
W poprzednich latach środowisko to ulegało zalesianiu , zarastaniu.
Na początku lat 90-tych XX wieku utrzymała się populacja zaledwie około 30 Niepylaków Apollo na terenie Polski.
Aktualnie dzięki mądrej hodowli prowadzonej przez Pieniński Park Narodowy udało się odtworzyć jego populację.
Dzięki włożonemu wysiłkowi i pozyskaniu materiału genetycznego ze Słowacji.
Aktualnie możemy tego motyla obserwować na terenie Pienin.
Niepylak apollo jest to gatunek chroniony – jedyny w Polsce motyl na liście CITES.
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny
Niepylak apollo - motyl dzienny